author Call Us: (03) 9111 0707

Price Range: From to

Compare Listings

Real Estate News

چند واحد آپارتمان ظرف دو سال آینده ساخته خواهد شد

داده­ های مرتبط با ریسک نهایی شدن قرارداد واحدهای...

Continue reading
by Reza Honarvar

دوازده ماه کاهش متوالی نرخ مسکن در استرالیا

دوازده ماه کاهش متوالی نرخ مسکن در استرالیا با افت 2.7...

Continue reading
by Reza Honarvar

پرتراکم‌ترین گزینه‌های زندگی در استرالیا

با رشد سریع جمعیت و موج برج‌های بلند، بسیاری از مناطق...

Continue reading
by Reza Honarvar

از رونق تا فنا … ولی آیا شرایط واقعا اینقدر بد است؟

بدون شک، ریسک مسکن نسبت به یک سال قبل افزایش یافته است....

Continue reading
by Reza Honarvar